Thursday, September 19, 2013

ONE OF MY POEMS TRANSLATED INTO ROMANIAN

She wonders why so much passion
and heat and intensity in bed
each night why so much love-making
why such blind delight in sex
even after fifteen years
why such urgency and excitement
at forty three and two children
to sense spring between the thighs

as if I've nothing to prove
beyond maleness or neural itch

ever hungry for love and
its fulfilment in giving
I seek her spirit through body
rise to heaven together
and forget demeaning aloneness


--R.K. SINGH
T R A N S L A T I O N  
by Lorelei
Ea se întreabă de ce atâta pasiune
şi căldură şi intensitate în pat
noapte de noapte de ce atâta dragoste carnală
chiar şi după cincisprezece ani
de ce atâta ardoare şi patimă
la patruzeci şi trei de ani şi doi copii
să simţi primăvara între coapse

ca şi cum n-aş avea nimic de dovedit
dincolo de masculinitate ori provocare neurală

totdeauna însetat de iubire şi
de împlinirea ea în dăruire
îi caut spiritul în trup
să ne ridicăm în paradis împreună
şi să uităm singurătatea înjositoare.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home