Wednesday, June 20, 2018

Florin GOLBAN reviews GROWING WITHIN in Romanian Cultural Meridian, April-May-June 2018, pp. 60-61

 MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC,  An IV, Nr. 2, (14) aprilie-mai-iunie 2018

ROMANIAN CULTURAL MERIDIAN/MERIDIEN CULTUREL ROUMAIN/Румынский культурный Меридиан/RUMÄNISCHER KULTUR MERIDIANFlorin GOLBAN – București

DESĂVÂRȘIRE LĂUNTRICĂ/GROWING WITHIN –
HAIKU, TANKA ȘI ALTE POEME.
RAM KRISHNA SINGH,
TRADUCEREA – ALEXANDRA FLORA MUNTEANU,TANER MURAT, EDITURA
ANTICUS PRESS, CONSTANȚA, 2017

Ram Krishna Singh este un poet indian
“născut, crescut și educat în Varanasi” după cum
aflăm în scurta prezentare aflată la finalul
volumului de versuri Desăvârșire Lăuntrică
(Growing Within în limba engleză). Autorul ni se
prezintă ca profesor universitar pensionat, care
scrie poezie în limba indiană și este interesat de
limba engleză în scopuri specifice, în special în
domeniul științei și tehnologiei. Ram Krishna
Singh a predat limba engleză timp de patru decenii
studenților, masteranzilor și doctoranților în
științele pământului, minerale și inginerie.

Activitatea literară a poetului indian
(recenzent și critic).

Ram Krishna Singh este membru al mai
multor organizații și redacții, fiind beneficiarul
unor importante premii și onoruri. Menționez aici
titlul de Doctor Honoris Cauza al Academiei
Mondiale de Artă și Cultură, Taiwan, 1984 și
premiul pentru Literatură Coreea, Coreea, 2013.

Poeziile sale au fost traduse în mai multe
limbi( franceză, spaniolă, engleză, română,
italiană, etc. ) fiind prezentate în antologia poeziei
”Dansul Păunului. O antologie a poeziei englezești
din India”, cu 151 de poeți , editată de Vivekanad
Jha și publicată de Hidden Brook Press, Canada.

De asemenea , RK Singh a scris peste 160
de articole de cercetare , 170 de recenzii de carte și
42 de cărți, publicând în numeroase reviste,
periodice online și și antologii.

La recomandarea poetului American Bill
Waters, RK Singh m-a rugat să scriu o recenzie la
prezentul volum ”Desăvârșire Lăuntrică”, apărut în
ediție bilingvă engleză și română la editura Anticus
Press din Constanța în anul 2017, în traducerea
Alexandrei Flora Munteanu și a domnului Taner
Murat.

Această antologie poetică este structurată în
șase capitole – Poeme ( ale căror titluri sunt
adăugate ulterior scrierii ), Poeme descoperite în
jurnalul din Bhutan, Secvențe haiku, Secvențe
tanka, Tanka, Haiku și senryu.

Încerc să scriu despre sentimentele și imaginile din
spatele cuvintelor poetului Indian RK Singh
privind din prisma cititorului și nu a poetului din

mine. E prima recenzie și doresc a-mi fi iertate
micile stângăcii.

Volumul este deschis de poezia
”Purificare” text în care poetul trăiește în
comuniune cu natura, acceptânduși limitele - „nu
sunt nici zeu, nici fiară / să pot trăi singur”. El nu
trăiește singur, se purifică acceptânduși condiția
umană. Viața e o călătorie – ” călătorind/descopăr
dușmanii/din interiorul/șoaptelor liniștii/din lipsa
suflării/slavă Domnului/El este prezent/în spațiile
goale/și mă pot întoarce/de la margine/către
integralitate – poezia Călătorind, pagina 25. O
călătorie în și dincolo de eul poetului.

Iată omul! aș spune citind poezia ”Odihnă”
– Obosit de trecut/trăind prezentul meu/renunț să
îmi mai fac griji:/în așteptare, în spirit/nu mă mai
îngrijorez/pentru necazuri/înainte de a le avea/nu
sunt Iov sau Daniel/însă acum caut pacea lor/și mă
odihnesc în lumina soarelui ( pagina 31).
Dumnezeu are grijă de toate, își spune omul,
odihnindu-se la lumina soarelui.

Și continuă să-și asume condiția umană –
Nimeni nu știe/când se va întuneca/sau când va
ploua/în Ramdhura/femeile și vremea sunt la
fel/aroganța în timpul petrecerii/și mahmureala de
a doua zi/nu țin de poezie:/simt cum se ridică
ceața/de pe dealurile de mai jos/și îi zâmbesc
nepoatei/spunând : ”Vine furtuna / hai să intrăm
înăuntru”, poezia Nimeni nu știe, pagina 35.

Poetul este și un fin observator al lumii, al
naturii, căreia îi aduce Omagiu – o furnică
neagră/trage aripa ruptă/aunui fluture/prin
poarta/corpului de gardă/pe creasta dealului/norul
risipit deasupra capului/îi aduce omagiu – pagina
41.

În partea a doua a volumul descopăr/
descoperim un jurnal despre natura, sex și
singurătate – Poeme scrise la Bhutan în 1974 și
1975. O serie deschisă de acest minunat haiku –
Cerul înghețat/viața din jur are frisoane:/toamnă
posomorâtă. Timpul a stat, s-a oprit în loc în
această toamnă posomorâtă și viața din jur are
frisoane. Să urmeze sfârșitul?

Poetul se descoperă pe sine – Nu crește
niciun copac/pe muntele acesta/mă odihnesc la
umbra/unui nor rătăcitor. Și o descoperă pe ea –
Când văd frumusețea ta umedă/corpul tău după
îmbăiere/când îți storci sariul/îmi storci inima/mi-e
dor să te strâng/între coaste, mi-e ciudă pe
dumnezeu , pag. 131-132 .

Îmi continui călătoria și mă opresc la partea
a treia a volumului, Secvențe haiku, descoperind
haiku-uri cu teme diverse.

El meditează/vede întruchiparea lui
Buddha/plângînd pentru noi – haiku referinduse la
Buddha.

Sau – tăcerea nopții -/cu somnul
tulburat/scriind haiku. Ce-i tulbură liniștea
haijinului dacă nu gândurile? El se descătușează
scriind.

Iată cum surprinde RK Singh în această
secvență singurătatea – plouă în noapte/răpăind pe
acoperiș/tăcerea bufniței. Poetul se regăsește în
această desăvârșire lăuntrică, aceasta fiind tema
acestui haiku – privind/întunericul dintre
stele/iluminare continuând – în liniște/și armonie
cu voința divină/desăvârșire lăuntrică .

RK Singh este un poet care surprinde –
descrește umbra/ferestrei din camera mea -/e
vremea să întrerup lucrul, apusul tocmai prin
absența luminii, evocând un moment al zilei.
Apusul poate fi totuși redat și altfel, poetul
jucându-se acum cu o imagine vie – umbre
mișcâtoare/pe perdeaua ușii -/apus de soare.

Știm că în haiku autorul nu este prezent,
fiind doar un fin observator. El ne arată, fără a ne
spune direct, o imagine – un glob roșu/se înalță în
zori:/lan de porumb unduitor. Soarele este evocat
în acest haiku – lumina soarelui/în spatele
templului/marginea norilor.

Da, Ram Krishna Singh este un poet al
luminii, al lumii, al singurătății dar și al iubirii –
după prăvălire/îngropate între cearșafuri/resturile
pasiunii, pagina 175 sau – cearșaf mototolit/la fel
ca în urmă/cu luni, pagina 176.

Poetul trăiește în și prin iubire.
Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 2 (14), aprilie – mai – iunie 2018, pp. 60-61

0 Comments:

Post a Comment

<< Home